Tiến độ xây dựng dự án Tara Residence quận 8 – Tuần 4, tháng 9/2017

– Thi công sàn tầng 10 Khối B1 (Block Kinh Đô)
– Thi công sàn tầng 8 Khối B2 (Block Khải Hoàn)
– Thi công sàn tầng 5 Khối A1 (Block Đại Nam)
– Đổ bê tông sàn tầng 2 Khối  A2 (Block Đại Đồng)

Tiến độ thi công Dự án tara Residence tuần 04 tháng 9/2017

tien do tara residence

Thi công sàn tầng 10 Khối B1 (Block Kinh Đô)

tien do tara residence

Thi công sàn tầng 8 Khối B2 (Block Khải Hoàn)

tien do tara residence

Thi công sàn tầng 5 Khối A1 (Block Đại Nam)

tien do tara residence

Đổ bê tông sàn tầng 2 Khối  A2 (Block Đại Đồng)

481 Lượt xem