Tiến độ xây dựng dự án Tara Residence quận 8 – Tuần 2, tháng 7/2017

+ Tòa Kinh đô: đã thi công xong bê tông sàn tầng 3

+ Tòa Khải Hoàn: đã thi công xong bê tông sàn tầng 1

+ Tòa Đại Đồng: đang thi công cột tầng 1

+ Tòa Đại Nam: đang thi công sàn tầng hầm

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN TARA RESIDENCE TUẦN 02 THÁNG 7/2017

tien -do du an d vela tien -do du an d vela tien -do du an d vela tien -do du an d vela tien -do du an d vela tien -do du an d vela

 

379 Lượt xem