tien do du an tara residence (11)

Tiến độ xây dựng dự án Tara Residence quận 8 – Tuần 1, tháng 10 2017

November 1, 2017

– Thi công sàn tầng 10 Khối B1 (Block Kinh Đô) – Thi công sàn tầng 8 Khối B2 (Block Khải Hoàn) – Thi công sàn tầng 6 Khối A1 (Block Đại Nam) – Đổ bê tông sàn tầng 2 Khối  A2 (Block Đại Đồng) Tiến độ thi công Dự án tara Residence...

tien do du an tara residence

Tiến độ xây dựng dự án Tara Residence quận 8 – Tuần 2, tháng 7/2017

+ Tòa Kinh đô: đã thi công xong bê tông sàn tầng 3 + Tòa Khải Hoàn: đã thi công xong bê tông sàn tầng 1 + Tòa Đại Đồng: đang thi công cột tầng 1 + Tòa Đại Nam: đang thi công sàn tầng hầm TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN TARA RESIDENCE TUẦN 02 THÁNG 7/2017 ...

tien do tara residence

Tiến độ xây dựng dự án Tara Residence quận 8 – Tuần 4, tháng 9/2017

– Thi công sàn tầng 10 Khối B1 (Block Kinh Đô) – Thi công sàn tầng 8 Khối B2 (Block Khải Hoàn) – Thi công sàn tầng 5 Khối A1 (Block Đại Nam) – Đổ bê tông sàn tầng 2 Khối  A2 (Block Đại Đồng) Tiến độ thi công Dự án tara Residence...